Boerderij GroeiZaam
Boerderijwinkel, pluktuin, wandelpad & zorgboerderij
Home  |  Zorg  |  Werk  |  Actueel  |  Op de kuierlatten  |  Contact  |  Vacatures  |  Links

Moestuin

Het opzetten van de moestuin is een juiste keus geweest. Met deze opzet is het mogelijk om een grote diversiteit aan groenten te telen wat noodzakelijk is om de winkel van een ruim assortiment te kunnen voorzien.

Planten en zaaien

Het planten en zaaien gebeurt van het vroege voorjaar tot in de nazomer. Omdat alles meer gefaseerd wordt geplant en gezaaid kunnen we de producten ook in fases oogsten. Deze manier van werken geeft meer voldoening omdat de kleinschaligheid beter behapbaar is.
De moestuin is een tuin waar iedereen zijn kwaliteiten kan benutten. Het is klein en overzichtelijk. Sommige clienten zijn deelverantwoordelijk voor een veld of gewas in de moestuin. Dit zorgt voor betrokkenheid en een geslaagde oogst is iets om trots op te zijn. In de wintermaanden bereiden we met de clienten het teeltseizoen voor. We besteden aandacht aan de gereedschappen, tijdstip van zaaien, bemesting en het oogsten. 

In de moestuin hebben we ook een gedeelte met bloemen en kleinfruit. Dit deel is in het voorjaar van 2006 verplaatst zodat de bereikbaarheid voor de klanten die zelf willen plukken verbeterde. Sinds 2009 is de Pluktuin een zelfstandig deel.