Boerderij GroeiZaam
Boerderijwinkel, pluktuin, wandelpad & zorgboerderij
Home  |  Zorg  |  Werk  |  Actueel  |  Op de kuierlatten  |  Contact  |  Vacatures  |  Links

Kas

Op het bedrijf hebben we een koude kas met een teeltoppervlak van 575 m².

In deze kas telen we voor eigen verkoop o.a. de volgende producten

 • Komkommers
 • Tomaten
 • Paprika's
 • Aubergines
 • Peper
 • Postelein
 • Spinazie
 • Diverse bladgewassen
 • Veldsla
 • Meloenen
 • Vroege koolsoorten
 • Vroege aardappels
 • Diverse peulvruchten
 • Raapsteel
 • Rucola
 • Kruiden

De kas biedt erg veel werk. Vruchtgewassen dieven, opbinden en plukken, onkruidvrij houden wieden, zaaien en planten.

Naast de zomerse gewassen proberen we ook in de winter en het voorjaar groente in de kas te telen. Vóór in de kas is een geïsoleerde ruimte waar we zelf de opkweek van jonge plantjes doen. Deze ruimte heeft een oppervlak van 125m². We maken zelf perskluitjes en doen in elk kluitje dan een zaadje. In het vroege voorjaar verwarmen we de opkweekruimte met een kacheltje.

De kas wordt beregend d.m.v. een beregenings computer. Het water komt uit het waterbassin buiten de kas waarin regenwater wordt opgevangen.

De ramen gaan "vanzelf" open en dicht m.b.v. een simpel klimaatsysteem.