Boerderij GroeiZaam
Boerderijwinkel, pluktuin, wandelpad & zorgboerderij
Home  |  Zorg  |  Werk  |  Actueel  |  Op de kuierlatten  |  Contact  |  Vacatures  |  Links

Land

Het begin
In 1999 zijn we begonnen met 3,6 ha waarvan 0,6 ha erf.
Op het land is altijd gangbare landbouw geweest. We wilden een ecologisch bedrijf dus moest er van teeltmethode omgeschakeld worden, van gangbaar naar biologisch.

Omschakelen
Bij de gangbare teeltmethode mogen er bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen gebruikt worden.
Voordat je bedrijf biologisch is en de producten onder het EKO-keurmerk verkocht mogen worden mag zowel de grond als het gewas twee jaar lang niet worden bespoten en er mag geen kunstmest worden gestrooid.
In 1998 hebben er op ons perceel suikerbieten gestaan. Dat heeft ons een jaar omschakelen gescheeld. De suikerbieten waren voor het laatst in april gespoten tegen insecten. Daarna niet meer.
De controlerende instantie (SKAL) heeft 1 mei 1998 als start van de omschakeling genoteerd. Alles wat na mei 2000 de grond in ging mocht onder EKO-keurmerk worden verkocht.

In de afgelopen jaren is er buurgrond aan het bedrijf toegevoegd. We hebben nu 5,5 ha cultuurgrond.

Bouwplan
Elk akkerbouwbedrijf heeft een bouwplan. Een bouwplan is een schema voor de indeling van de gewassen op de kavel. Elk gewas staat het volgende jaar op een andere plaats. Zo rouleer je de gewassen over het land en sluit je de kans op het ziek worden van de grond en de gewassen zoveel mogelijk uit.

Gewassen
Op het land verbouwen we o.a.:

  • aardappels
  • pompoenen
  • knolselderij
  • spruiten
  • wortelen
  • luzerne (als groenbemester)
  • peulvruchten