Boerderij GroeiZaam
Boerderijwinkel, pluktuin, wandelpad & zorgboerderij
Home  |  Zorg  |  Werk  |  Actueel  |  Op de kuierlatten  |  Contact  |  Vacatures  |  Links

Afzet

Op Boerderij GroeiZaam proberen we zoveel mogelijk producten die we zelf telen af te zetten via onze eigen winkel. Dit geldt voor de producten uit de kas en de groentetuin.
De hoeveelheid producten van het grote land is te groot om in onze eigen winkel te verkopen. Het meeste hiervan vindt zijn weg naar kleine en minder kleine afnemers. Onze producten worden bijvoorbeeld verkocht aan biologische boerderij De Eerste te Marknesse. De Zaaister te Leek is ook een vaste afnemer. Onze collega zorgboerderij MMM te Zeewolde neemt elke week kleine hoeveelheden af voor verkoop in hun eigen winkel. Tot slot leveren wij ook aan restaurants.
Mocht u geïnteresseerd zijn in groenten en/of hout materialen van Boerderij GroeiZaam dan kunt u contact met ons opnemen.